Ամրաններ և հենակներ

Տերասային հատակների տեղադրման ժամանակ օգտագործում են հատուկ հենարանային համակարգեր կամ հենակներ, իսկ տարբեր շինարարական դետալներ ամրացնելոի կամ իրար կցելու համար՝ ամրաններ: