Ամրաններ և հենակներ

Տերասային հատակների տեղադրման ժամանակ օգտագործում են հատուկ հենարանային համակարգեր կամ հենակներ, իսկ տարբեր շինարարական դետալներ ամրացնելոի կամ իրար կցելու համար՝ ամրաններ:

ՏԵՍԱԿԱՆԻ - Ամրաններ և հենակներ - Ձայնակլանիչների Հենականգնակներ
Ձայնակլանիչների Հենականգնակներ

Հենականգնակները նախատեսված են ձայնակլանիչ և ակուսստիկ սալերը ֆիքսելու համար․