Ջրահեռացման Համակարգեր

Ջրահեռացման համակարգը ինժեներա-տեխնիկական կառույց է, որը նախատեսված է ինֆիլտրացված և ստորգետնյա ջրերի հավաքագրման և հեռացման համար: Ջրահեռացման համակարգի շնորհիվ լուծվում է հողի խոնավության հաշվեկշռի խնդիրը, ստեղծվում են բարենպաստ պայմաններ շենքերի, բույսերի և հողատարածքի սեփականատիրոջ համար:
 

ՏԵՍԱԿԱՆԻ - Ջրահեռացման Համակարգեր